FAQ

Jesteś tutaj:

Najczęściej zadawane pytania

Nasz katalog gier zawiera zarówno gry dla firm, które nie stosują lean lub dopiero zaczynają wdrożenie, dla firm stosujących niektóre narzędzia lean, jak i dla firm mających  transformację lean na wysokim poziomie. Informacje te znajdziesz przy opisie każdej z gier.

Tak. Nasi trenerzy przeprowadzą warsztat w siedzibie Twojej firmy, przekażą wiedzę merytoryczną i podzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami gry

Jeśli w swojej firmie masz trenera z wiedzą z zakresu Lean, możesz wykupić licencję na naszą grę wraz z warsztatem instruktażowym i używać jej na potrzeby szkoleń wewnętrznych. Samodzielne prowadzenie gry symulacyjnej wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego nie sprzedajemy samych gier bez odpowiedniego przygotowania osób, które będą grę prowadziły.

Każda z gier dedykowana jest konkretnej grupie docelowej. W naszych grach biorą udział zarówno managerowie wysokiego szczebla, jak i pracownicy operacyjni oraz specjaliści. Każdorazowo konsultujemy z klientem dobór odbiorców gry symulacyjnej.

Tak. Nasi konsultanci mogą zarówno zaadoptować istniejącą grę jaki i zaprojektować grę wraz z Twoim zespołem dopasowaną dokładnie do Twoich potrzeb.

Zakup gry z licencją jest „korzystniejszy” gdy Twoja firma potrzebuje gry do wielokrotnego wykorzystania dla kolejnych grup pracowników na przestrzeni długiego czasu (np. przy zatrudnianiu nowych pracowników) oraz posiada własnych instruktorów gotowych do nauczania się prowadzenia gry. W innym przypadku efektywniejsze jest zamówienie warsztatu z grą symulacyjną prowadzonego przez trenerów LeanQ Team bez zakupu gry.

Nie. Szkolenie instruktażowe jest integralną częścią gry symulacyjnej. Szkolenie polega na wyjaśnieniu zasad gry, jej przebiegu i zastosowania. Gwarantuje prawidłowe wykorzystanie gry przez przeszkolonych trenerów.

Standardowe szkolenie instruktażowe jest skierowane do dwóch trenerów. W szczególnych przypadkach możemy zwiększyć tę liczbę – jest to zawsze ustalane indywidulanie z Klientem.

Szkolenia instruktażowe trwają od 1 do 3 dni w zależności od wyboru gry i stopnia złożoności szkolenia.

Tak. Gra jest objęta gwarancją. Zakupując grę, firma podpisuje umowę licencyjną nabywając prawo do jej wykorzystywania w czasie nieograniczonym przez przeszkolonych przez LeanQ Team trenerów.