O nas

Jesteś tutaj:

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą doradczo-wdrożeniową, jednym z krajowych liderów w dziedzinie Lean Management. Od 2003 roku wspieramy firmy produkcyjne, usługowe i logistyczne w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia Kaizen oraz w transformacji organizacji dążących do doskonałości operacyjnej.

Nasze Wartości

Szacunek

Szanujemy umiejętności, wiedzę i doświadczenie zespołów naszych Klientów i to właśnie je wykorzystujemy do budowania wspólnych rozwiązań

Szczerość

Nie owijamy w bawełnę. Mówimy szczerze, jak jest bazując na faktach i danych. Nie obawiamy się niewygodnej prawdy i dążymy do znalezienia dla niej rozwiązań.

Współpraca

Do wspólnych działań wnosimy sporą dawkę wiedzy i doświadczenia. Łączymy potencjał naszych zespołów, uzyskując najlepsze rezultaty

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za wyniki projektów, które realizujemy. Deklarujemy osiągnięcie tego, co naszym zdaniem jest możliwe.

Empatia

Rezultaty osiągają ludzie, dlatego z uważnością dbamy o ich poczucie bezpieczeństwa w trakcie całej naszej współpracy.

Gra symulacyjna jako doświadczenie, które zmienia

Wchodząc w interakcje z uczestnikami warsztatu z grą symulacyjną, głównym celem trenera jest zbudowanie atmosfery pracy, sprzyjającej angażowaniu się ludzi w doskonalenie wybranego procesu. 

Gra umożliwia zmianę sytuacji problemowych w pasjonujące zagadki, które jesteśmy w stanie rozwiązać zmieniając optykę z sytuacji rywalizacji „my” i „oni” w kontekst usystematyzowanego uczenia się zespołu poprzez współpracę. 

To uczestnicy są tutaj ekspertami, którzy w zamkniętym fragmencie rzeczywistości mogą eksperymentować, dzielić się refleksjami oraz wypracowywać wspólne standardy działania. 

Cały proces zachodzi w bezpiecznym środowisku, w którym kierujemy się kulturą nieobwiniania oraz udzielaniem informacji zwrotnej, jako podsumowaniem wyników działań uczestników. 

 

Łukasz Serafinowski – Product Manager gier symulacyjnych w LeanQ Team

LS_wobg_16

Jak działamy?

Dążymy do ...

…sprawienia, żeby wszystkie działania doskonalące pracowników były powiązane z aktualną strategią Klienta. Chcemy, aby były spójne z jego celami budżetowymi, tak, aby rezultaty doskonalenia miały wymierne efekty finansowe.

Działamy w sposób ...

…taki, by nasz Klient mógł jak najszybciej uzyskać samodzielność w rozwijaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań. Dlatego w trakcie wdrożeń dbamy także o transfer wiedzy i rozwój umiejętności zespołów Klienta.

Co robimy?

Audytujemy, by wskazać najbardziej efektywne kierunki doskonalenia. Szkolimy, by przygotować zespoły na czekające je zmiany. Projektujemy i wdrażamy wspólnie rozwiązania, aby ich rezultaty były trwałe. Wspieramy działania powdrożeniowe, aby zespoły Klienta działały samodzielnie i efektywnie.

Jak współpracujemy?

Uważnie słuchając, by zrozumieć potrzeby i wyzwania Klienta. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, proponujemy i uzgadniamy zakres działań oraz kryteria wspólnego sukcesu. W trakcie współpracy monitorujemy poziom osiągnięcia zakładanych efektów, bo cele klienta są naszymi celami.

Gry symulacyjne jako element diagnozy organizacji

Przedsiębiorstwa wdrażające koncepcję Lean, stają często przed problemem przekonania pracowników, co do słuszności zastosowania metod i narzędzi zarządzania produkcją wchodzących w skład Lean.

Koncepcja wymaga często zastosowania znacznych zmian organizacyjnych, zarówno w stosunku do samej pracy jak i przestrzeni roboczej. Zachodzi zatem zrozumiała obawa przed ich zastosowaniem, szczególnie w sytuacji, kiedy trudno sobie wyobrazić korzyści, jakie mogą te zmiany przynieść.

Gry symulacyjne Lean, które w formie zabawy „w produkowanie” umożliwiają sprawdzenie, w jaki sposób proponowane narzędzia zarządzania można wykorzystać w praktyce i jakie mogą przynieść efekty.

Odpowiednio skonstruowane modele symulacyjne stwarzają możliwość poprawy efektywności analizowanego procesu, planowanie decyzji dotyczących teraźniejszości i przyszłości z wykorzystaniem technik wchodzących w skład planu symulacji.


dr inż. Joanna Czerska – Dyrektor Merytoryczny LeanQ Team

Joanna-Czerska_PNG.png

Trenerzy gier symulacyjnych

Doświadczeni managerowie i leanowcy z sukcesami oraz pasją do ciągłego doskonalenia. Każdy z prowadzących odda cząstkę swojego doświadczenia, dzieląc się najlepszymi praktykami oraz zapewni Tobie warunki nie tylko do zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim do rozwoju Twoich umiejętności.

Wsparcie realizacji zamówień gier symulacyjnych

Karolina Łapińska

Koordynator ds. szkoleń

Barbara Sikorska

Koordynator ds. organizacji szkoleń