Fabryka Skomplikowanych urządzeń

Jesteś tutaj:

Gra Lean Manufacturing:
Fabryka Skomplikowanych Urządzeń®

Przygotuj swoich pracowników do poznania czym jest Lean Management za pomocą symulacji fabryki.

Liczba osób w grze
14 - 22 uczestników
Czas trwania
8 - 16 godzin
Poziom trudności prowadzenia gry
Średni
Obszar
Produkcja

O grze - symulacja fabryki

Opis gry

Gra służy przede wszystkim przygotowaniu pracowników do wdrożenia Lean Management. Znajduje zastosowanie zarówno dla grup managerskich jak i operacyjnych. Opiera się na zespołowym doskonaleniu procesu zgodnie z wymaganiami klienta (100% zgodności zamówień z wyznaczonym Lead Time, 0 błędów) oraz organizacji (skumulowany wynik finansowy).

Fundamentalnym narzędziem jest Wizualne Zarządzanie Wynikami, które pozwala monitorować sytuację w procesie nie tylko managerom, ale także wszystkim pracownikom. Zapewnia również efektywną komunikację problemów i jest mechanizmem ich skutecznego rozwiązywania.

Cel gry

Prezentacja w sposób usystematyzowany kroków wdrożenia Lean Management i jego narzędzi do organizacji produkcyjnej, wskazując rolę pracy zespołowej w procesie doskonalenia. Celem gry jest usprawnienie procesów za pomocą symulacji fabryki.

fsu_1
fsu_2

Przebieg gry

Uczestnicy rozpoznają sytuację w symulowanym procesie produkcyjnym oraz identyfikują problemy zaburzające jego efektywność. Inicjowanie i realizacja działań doskonalących odbywa się w oparciu o przedstawione narzędzia ciągłego doskonalenia oraz zasady wizualnego zarządzania wynikami.

Działania doskonalące są ukierunkowane na spełnienie wymagań klienta: określonego Lead Time dla realizacji zlecenia, w zakładanej jakości oraz przy występujących przy tym odchyleniach w liczbie zleceń w danym okresie. Poprawa efektywności wykorzystania dostępnych zasobów (maszyny, pracownicy, materiały) poprzez zbalansowanie i usprawnienie całego procesu.

Proces

Gra to symulacja fabryki zawierająca w sobie procesy wytwórcze tj. montaż, cięcie, gięcie, układanie przewodów, malowanie (wymagające przezbrojeń), procesy współpracy z dostawcą, magazynowe oraz związane z planowaniem produkcji. Zlecenia klienta są zmienne, natomiast ich czas realizacji odbywa się w stałym odcinku czasowym (runda).

Na końcu procesu znajduje stanowisko kontroli, które weryfikuje poprawność wykonanych zleceń. Właścicielem całego procesu jest dyrektor, którego zadaniem jest zapewnienie przepływu materiału (realizacja zleceń klienta) jak również informacji (warunki współpracy, system komunikacji, obsługa błędów, eskalacje w procesie).

fsu_4
fsu_5

Narzędzia Lean w grze

Zawartość fizyczna zestawu gry

Masz 3 opcje zapoznania się z grą Fabryka Skomplikowanych Urządzeń®

Zobacz nasze inne gry

W nasze gry zagrali