TWI Switch

Jesteś tutaj:

Gra Standaryzacja i TWI:
Switch®

Zbuduj instrukcje stanowiskowe w oparciu o analizę metod pracy i wprowadź standaryzację zgodnie z zasadami TWI

Liczba osób w grze
4 uczestników
Czas trwania
6 - 8 godzin
Poziom trudności prowadzenia gry
Średni
Obszar
Produkcja

O grze TWI

Opis gry

Gra Switch koncentruje się przede wszystkim na analizie metod pracy i budowie instrukcji stanowiskowych,  w oparciu o zasady budowy Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP).  Gra opiera się na ćwiczeniu standaryzacji i z powodzeniem pozwala prowadzić szkolenia z zakresu doskonalenia instruktażu pracy metodą TWI.

TWI (Training Within Industry) jest metodą, która zdecydowanie to ułatwia prowadzenie efektywnych instruktaży stanowiskowych. W czym tkwi sukces tej metody? Wiedza i umiejętności, które musi nabyć nowa osoba, podzielona jest na małe fragmenty, łatwe do zapamiętania, a instruktorem jest doświadczony pracownik.

Cel gry

Przedstawienie metodyki budowania standardów oraz tworzenia dokumentacji (kart standaryzacji). Nauka instruktorów w zakresie organizacji ich pracy oraz prowadzenia skutecznych instruktaży. Gra polega na standaryzacji procesów i ćwiczeniu instruktażu.

TWI_17
switch1

Przebieg gry standaryzacyjnej

Gracze podzieleni są na czteroosobowe zespoły, które stają przed zadaniem opracowania standardowej metody pracy, opisania jej oraz przeszkolenia innych uczestników z jej wykonania. W toku gry uczestnicy analizują swoje metody pracy poszukując jednej najlepszej i najprostszej metody. 

Następnie opracowują Treningowe Instrukcje Pracy (dla instruktora) oraz Stanowiskowe Instrukcje Pracy. Gra kończy się instruktażem stanowiskowym nowego pracownika.

Proces

Przedmiotem, który podlega procesowi instruktażu stanowiskowego wg zasad TWI jest włącznik sterujący. W toku działań uczestnicy dokonują analizy i standaryzację metod pracy poprzez analizę czynności, pomiar procesu oraz analizę dodawania wartości dla procesu.

Kolejnym krokiem w procesie jest zapoznanie się przez uczestników z zasadami konstrukcji dokumentacji stanowiskowej poprzez zbudowanie 2 arkuszy podziału pracy wraz z jego praktyczną weryfikacją oraz zaprojektowaniem egzaminu stanowiskowego. Działania w grze kończą się przeprowadzeniem instruktażu z feedbackiem dla uczestników. 

TWI_11
switch2

Narzędzia Lean w grze

Zawartość fizyczna zestawu gry

Masz 3 opcje zapoznania się z grą TWI: Switch®

Zobacz nasze inne gry

W nasze gry zagrali