Lean Koparka

Jesteś tutaj:

Gra Kaizen:
Lean Koparka®

Przedstawienie mechanizmów ciągłego doskonalenia procesu w oparciu o zespołową identyfikację i eliminację marnotrawstwa w procesie

Liczba osób w grze
4 - 9 uczestników
Czas trwania
4 - 5 godzin
Poziom trudności prowadzenia gry
Łatwy
Obszar
Produkcja

O grze

Opis gry

Gra służąca prezentacji narzędzi Lean management, skupiająca się przede wszystkim na zespołowym procesach ciągłego doskonalenia poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa oraz organizację stanowisk pracy, a także wprowadzanie wspólnych standardów.

To prosta gra, którą można wykorzystać do szkoleń wewnętrznych, zapoznających pracowników z koncepcją lean management. Grę Kaizen Lean Koparka można samodzielnie rozwinąć merytorycznie o wprowadzenie części poświęconej 5S, standaryzacji pracy, TWI czy też kanban materiałowemu.

Cel gry Kaizen

Dostarczenie w zadanym czasie do klienta odpowiedniej liczby koparek z utrzymaniem 3 wskaźników dla procesu: jakości, kompletności, terminowości zamówień.

LK_19
LK_02

Przebieg gry

Zadaniem dla graczy jest osiągnięcie zdefiniowanego przez nich wyniku ilościowo-jakościowego nie mniejszego niż zadany przez trenera gry. Gracze organizują samodzielnie swoją „firmę” na bazie przedstawionego procesu technologicznego, rozpoczynając od zaprojektowania prototypu wyrobu gotowego, który podlega następnie akceptacji klienta.

Następnie, w toku gry, doskonalą swoje przedsiębiorstwo wykorzystując wizualne zarządzanie wynikami w postaci: tablicy spływu, tablicy wyników, wykresu Yamazumi, tablicy ciągłego doskonalenia oraz 10 zasad kaizen. Gra realizowana w tzw. rundach, pomiędzy którymi uczestnicy samodzielnie wprowadzają zmiany w oparciu o dane z Tablicy wyników.

Proces

Gra symuluje proces wytwórczy koparek jednego typu i mechanizmy jego doskonalenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi lean. Można ją uruchomić w opcji konkurencyjnych zespołów lub wręcz przeciwnie, wykorzystać do wskazania wartości płynących z benchmarkingu procesów.

W procesie zasymulowano problemy związane z niezbalansowanymi obciążeniami stanowisk roboczych, brakiem standardów obsługi zapasów w toku oraz brak przepływu materiałów.

sdr
dav

Narzędzia Lean w grze Kaizen

Zawartość fizyczna zestawu gry Kaizen

Masz 3 opcje zapoznania się z grą Lean Koparka®

Zobacz nasze inne gry

W nasze gry zagrali