Block INC

Jesteś tutaj:

Gra Kanban:
Block INC®

Poznaj wdrożenie systemu kanban od materiałów, poprzez stanowiska, a na tablicach oraz ustandaryzowaniu procesu sterowania sygnałami w pull skończywszy.  

Liczba osób w grze
10 - 16 uczestników
Czas trwania
4 - 8 godzin
Poziom trudności prowadzenia gry
Średni
Obszar
Produkcja

O grze

Opis gry

Kanban (system ssący) to narzędzie  zbilansowania przepływów z zamówieniami Klienta. System pozwala zoptymalizować poziom zapasów i stworzyć mechanizm ciągłego doskonalenia w procesach produkcji. Gra Block Inc. wykorzystując proces produkcyjny, o równoległych przebiegach.

W trakcie gry uczestnicy maja okazję zapoznać się z warunkami stosowania, zaletami oraz ograniczeniami, jakie wynikają z możliwości wprowadzenia kanban do symulowanego procesu produkcyjnego. Głównym wyzwaniem stojącym przed uczestnikami jest skrócenie Lead Time dla pojedynczego zamówienia, tak aby zapewnić wymagany poziom satysfakcji klienta.

Cel gry

Przedstawienie zasad funkcjonowania i przebiegu wdrożenia systemu ssącego oraz jego elementów. Zapoznanie uczestników z efektami jakie daje zastosowanie systemu Kanban.

BlockINC_07
BlockINC_10

Przebieg gry

Gra realizowana jest w 3-4 rundach, pomiędzy którymi uczestnicy podejmują decyzje o strategii działań ukierunkowanej na wdrożenie, doskonalenie, optymalizację oraz standaryzację systemu kanban.

W kolejnych rundach wdrażane są typowe elementy systemu kanban (system 2-binowy na materiałach oraz półwyrobach, tablice kanban z ustalonym poziomem odnowienia zapasów na zaopatrzeniu, montażu i wysyłce). Uczestnicy nie tylko ustalają wielkość i lokalizację dla poszczególnych indeksów, lecz również dokonują zmian w działaniu systemu wraz z usprawnieniami w całym procesie. 

Proces

Przedmiotem doskonalenia są procesy wytwórczo-montażowe dla maszyn serwujących piłkami do siatkówki. Dostępne są produkty w 3 wariantach o różnych typach wykończeń. Start procesu na poszczególnych stanowiskach odbywa się z założonymi wartościami przetwarzania w partiach.

W symulacji wykorzystano wielowątkowy proces produkcyjny. Uczestnicy wdrażając zmiany, w oparciu o wyniki logistyczno-finansowe, obserwują efekty wdrożenia systemu ssącego w organizacji.

BlockINC_03
BlockINC_09

Narzędzia Lean w grze

Zawartość fizyczna zestawu gry

Masz 2 opcje zapoznania się z grą Block INC®

Zobacz nasze inne gry

W nasze gry zagrali