Beer Game

Jesteś tutaj:

Gra Łańcuch Dostaw:
Beer Game

Poznaj sposoby zapobiegania gromadzenia się nadmiernych zapasów u poszczególnych uczestników łańcucha dostaw 

Liczba osób w grze
4 - 8 uczestników
Czas trwania
2 - 3 godziny
Poziom trudności prowadzenia gry
Łatwy
Obszar
Logistyka

O grze

Opis gry

Efekt bicza (bullwhip effect) jest pojęciem związanym z łańcuchem dostaw. Pod tym pojęciem rozumie się zniekształcenia popytu, nasilające się wraz z przesuwaniem się w górę łańcucha dostaw. 

Efekt ten wyjaśnia wahania sprzedaży (popytu), produkcji i dostaw, a jego występowanie wynika głównie z nieefektywnego przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Występowanie Efektu byczego bicza objawia się poprzez gromadzenie nadmiernych zapasów u poszczególnych partnerów.

Cel gry

Znaleźć rozwiązania, które umożliwią minimalizację efektu bicza m.in wprowadzając system ssący do łańcucha dostaw.

BG_05
BG_04

Przebieg gry

Gra składa się z 2-3 rund, w trakcie których uczestnicy będą doskonalić łańcuch dostaw w oparciu o wskaźniki logistyczno-finansowe związane z wielkością zapasów, wartością utraconej sprzedaży oraz wynikami finansowymi dla całego łańcucha.

Zadaniem uczestników jest wdrożenie mechanizmów zabezpieczających, bazujących na realnym zużyciu, dzięki którym możliwe będzie utrzymanie stabilnego poziomu zapasów o kontrolowanych odchyleniach. W toku standaryzacji łańcucha, terminowość dostaw do klientów końcowych zostanie przywrócona.

Proces

W grze symulowany jest proces produkcji oraz dystrybucji piwa od browaru poprzez dystrybutorów, hurtowników i detalistów, aż na kliencie końcowym kończąc. Niewielkie zmiany popytu wraz ze stosowaniem systemu pchanego w realizacji prognoz, powodują niekontrolowany wzrost zapasów w całym łańcuchu dostaw. 

W trakcie gry w sposób praktyczny zostaną przedstawione przyczyny występowania efektu bicza w łańcuchu dostaw. Jego efektem będą przesuwające się wraz z upływem czasu w dół łańcucha zbędne zapasy występujące w kolejnych ogniwach, 

BG_02
BG_03

Narzędzia Lean w grze

Zawartość fizyczna zestawu gry

Masz 3 opcje zapoznania się z grą Beer Game

Zobacz nasze inne gry

W nasze gry zagrali