Architeka

Jesteś tutaj:

Gra Lean Service:
Architeka®

Poznaj metody doskonalenia oraz standaryzacji w procesach usługowych w oparciu o realne potrzeby klienta.

Liczba osób w grze
6 - 9 uczestników
Czas trwania
6 - 8 godzin
Poziom trudności prowadzenia gry
Średni
Obszar
Usługi

O grze lean - usługi

Opis gry

Wdrożenia działań Lean Service w procesach usługowych skutkują przede wszystkim efektami w postaci zmniejszonej liczby błędów, redukcji zmienności, skróceniu czasu obsługi oraz czasu realizacji usługi.

W toku zmian organizacja przekształca się z silosowej na procesową opartą na współpracy działów skoncentrowanych na wspólnym celu: satysfakcji Klienta. Gra lean usługi pokazuje wszystkie możliwe do zastosowania w procesach biurowych narzędzia i rezultaty ich wdrożeń.

Cel gry lean service

Symulacja nieregularnych obciążeń członków procesu oraz ustalenie priorytetów wdrażanych akcji usprawniających sposób świadczenia usług zgodnym z metodologią lean.

Architeka_101
Architeka_102

Przebieg gry

Gra składająca się z 4-5 rund z zaprojektowaną dużą liczbą możliwości popełnienia pomyłek, zewnętrznym usługodawcą i różnymi ścieżkami przepływu wyrobów. Zmienność przepływu pozwala symulować również nieregularność obciążenia członków procesu i poszukiwanie działań mających na celu zbalansowanie obciążeń w dynamicznie zmieniającym się środowisk.

Gra lean service realizowana w rundach, pomiędzy którymi uczestnicy na podstawie wyników finansowo-operacyjnych organizacji podejmują decyzje o priorytetach wdrożeniowych podczas akcji doskonalących (kaizen). Kluczową rolę do osiągnięcia sukcesu przez uczestników jest zrozumienie potrzeb klienta z wykorzystaniem metody Voice of the Customer (głos klienta).

Proces

Gracze wcielają się w role m.in. Architekta, Biura Obsługi i Doradcy Terenowego mają za zadanie na czas dostarczyć poprawny, odpowiadający zamówieniu projekt do Klienta. W grze zasymulowana jest duża liczba możliwych do popełnienia błędów, zewnętrzny usługodawca (urząd) i różne ścieżki przepływu dla różnych typów usług.

Charakterystyczne jest istnienie kilku niezależnych podmiotów realizujących zlecenie, co ogranicza możliwość swobodnego balansowania obciążeniem stanowisk oraz przenoszenia czynności pomiędzy stanowiskami. Skutkiem powyższego ograniczenia jest konieczność standaryzacji procesu poprzez analizę przepływów zamówienia i informacji w całym procesie usługowym.

Architeka_1046
Architeka_105

Narzędzia Lean w grze

Zawartość fizyczna zestawu gry lean usługi

Masz 3 opcje zapoznania się z grą Architeka®

Zobacz nasze inne gry

W nasze gry zagrali